czasem warto we fragmentach

czyli część III czasem warto wciąż niedokończona...

CZĘŚĆ III (we fragmentach), w tym:

.:. Wykład Profesor Oliwki
.:. Rekolekcje księdza Jacka
.:. próba
.:. czasem warto zrobić coś
.:. światowy dzień składania komplementówCzasem warto .:. z prekonstrukcji .:. w drodze .:. we fragmentach .:. z aparatem .:. z piórem .:. z rysikiem .:. w sklepiku .:. bo